Wat?

Het is de toon die de muziek maakt!

1. Het managen van veranderprogramma’s en – projecten
2. Het implementeren, borgen en managen van processen:
  a. CMMi – processen
  b. Procesmaturity – levels
  c. Lean / Six Sigma processen
  d. Operational Excellence

3. Het managen van hiërarchische teams:
  a. Maximaal tot 3e echelon
  b. Teamgrootte maximaal 25 Fte

4. Het begeleiden, opleiden, trainen en coachen van:
  a. Organisaties
  b. Afdelingen
  c. Teams
  d. Professionele veranderaars