De projectmanager

Is bewezen succesvol en is in staat om verschillende projectrollen te vervullen. Kan goed leiding geven aan deelprojectleiders en aan projectmedewerkers. Heeft veel ervaring met het leiden van COPAFIJTH – projecten.

Leidt doorgaans omvangrijke, complexe ICT - projecten en verander- programma’s.
Die programma’s zijn vaak multi – projectomgevingen; 5 – 6 complexe projecten worden ondergebracht in een programmastructuur.
Is dan ondermeer verantwoordelijk voor projectbudgetten van ca. € 1,5 miljoen; in een project van die omvang werken ca. 15 Fte (engineers, programmeurs, testers, e.d.)

Een dergelijke omgeving noodzaakt tot het werken met gestandaardiseerde (CMMi) - processen en (Prince 2) projectmanagementmethoden en technieken.