De Interim Manager

Rijp voor Verandering, een bewuste keuze!

Heeft ruim 30 jaar managementervaring opgedaan bij Postgiro Rijkspostspaarbank, NMB/Postbank en ING/Nationale Nederlanden. Kan leiding geven aan operationele teams, aan COPAFIJTH – projecten, aan (CMMi) processen en aan Competence Centra. (Span of control: 5 - 10 Fte, Span of Attention 30 – 60 Fte)
Slaagt er doorgaans uitstekend in om van losse, gedetacheerde vakmensen, professionele, goed samenwerkende teams te maken. Creëert voor de mensen nieuwe ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Kent de toegevoegde waarde van mentor, coach en buddy relaties, van Intervisie en van Deming Circles en Kwaliteitskringen. Entameert Verandering; Is Rijp voor Verandering….

De mensen waar hij mee samenwerkt vinden hem een “warm mens” die open staat voor zijn omgeving. Enkele observaties van anderen:

  • ".. John heeft een hoog EQ en weet “te verbinden”. Zet vooral zijn “zachte” kant in om “harde” resultaten neer te zetten; een uitzondering in de zakelijke en vaak kille ICT – wereld"
  • ".. Als mens is John vriendelijk, oprecht belangstellend in de ander en behulpzaam; als zakenman vakkundig, gedreven, recht door zee, op de man af en eerlijk".
  • "..John is betrokken, eerlijk, ondersteunend en integer. Zijn coaching heeft een goede bijdrage geleverd aan mijn (door)groei. John is een ervaren en vakkundig professional en een genoegen om mee samen te werken".