Interim management

Mijn specialiteit is het uitvoeren Quick Scans op alle belangrijke bedrijfsprocessen en het genereren van Quick Wins. Er wordt een Proces - Verbeterplan opgesteld en we realiseren dat plan ook.
We verbeteren zo de kwaliteit van uw mensen en uw producten, we reduceren uw kosten, we beperken uw risico’s… Ergo, we verbeteren uw business en uw bedrijf!!!

Rijp voor Verandering vervangt op tijdelijke basis of vult open plekken in van uw afdelingsmanagers, teammanagers, programmamanagers en projectmanagers.

Maar ik doe méér dan dat! Ik neem ook hun specifieke taken en opdrachten volledig over. Of het nu gaat om het realiseren van een cultuurverandering, het leiden van een COPAFIJTH - project, de dagelijkse, operationele leiding van een afdeling of een team. U kunt het met een gerust hart aan me overlaten!