Consultancy bij ondernemingen

Organisaties help ik bij het veranderingsproces door eerst strategische, tactische en operationele knelpunten in kaart te brengen. Tevens door de proces - maturity van de bestaande processen vast te stellen.

Vervolgens door samen met het verantwoordelijke management een business  case, een veranderplan en een implementatieplan op te stellen.

Uiteraard is en wordt ook de werkvloer betrokken en verzorgen we integraal de communicatie van en over het plan met de gehéle organisatie. Hetgeen mijns inziens essentieel is voor een geslaagde, succesvolle en blijvende verandering!!!