Consultancy bij de mens

Rijp voor Verandering faciliteert veranderprocessen bij Mens en Organisatie. Ik bied een “oplossing op maat” voor ieder probleem of specifieke hulpvraag.
Praktisch gezien werkt het als volgt: ik spreek mensen rechtstreeks aan, “spiegel” gemakkelijk en voel daarbij geen belemmering. Eerst breng ik uw kernkwaliteiten, uw (beperkende) overtuigingen en behoeftes in kaart.

Dan prikkel ik u en daag ik u uit om steeds het beste in uzelf naar boven te halen. Ik train, coach en leid u zelf op of laat dat in specifieke gevallen over aan anderen.
Ik geef u net dié opdrachten waarbij u “boven de kop moet witten”. Ik bereid u desgewenst óók voor op een leven ná uw loopbaan of op passend ander werk.